Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Identification and Expression Analysis of YABBY Gene Family in Hevea brasiliensis
ZHANG Hongtao, XIAO Xiaohu, YANG Jianghua, QIN Yunxia, LONG Xiangyu, YIN Hongyan, FANG Yongjun
Chinese Journal of Tropical Crops . 2022, (11): 2188 -2198 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2022.11.002