Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Tissue Culture Technology for Pedicel Shoots of Dendrobium kingianum Bidwill
CHEN Heming,JIANG Nan,LYU Fubing,XIAO Wenfang,LI Zuo,ZHU Genfa
Chinese Journal of Tropical Crops . 2020, (8): 1529 -1534 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.08.004