Welcome to Chinese Journal of Tropical Crops,
Flora Characteristics of Vascular Plants in Qingyunshan Nature Reserve of Wengyuan, Guangdong Province
DU Xiaojie,XIE Chonglin,YU Xiaoling,DENG Shuangwen,YANG Xindong,CHEN Liubao,WANG Faguo,XING Fuwu
Chinese Journal of Tropical Crops . 2020, (11): 2329 -2334 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.11.026